החזרי מס

כל אחד מאתנו עובד ומשלם על פי חוק מס הכנסה. בין אם אנחנו עצמאים או שכירים, זו אחת המחויבות שלנו למדינה. אלה מן הסתם חוקים גלובאליים הקיימים בכל מקום ובכל מדינה מתוקנת על פני הגלובוס.

כל אדם שהגיע לגיל הפרישה  ומקבל פנסיה בפועל זכאי להקלות במס וברוב המקרים הפורש לא מממש את זכותו מול מס הכנסה.

מי שפרש במהלך 6 השנים האחרונות, זכאי להחזר מס לא רק על שנותיו כגמלאי אלא גם על שנות עבודתו כשכיר.

כאמור, ישנן הטבות מס שאינן מתקבלות באופן אוטומטי ועל הגמלאי עצמו לבצע פעולות יזומות מול מס הכנסה על מנת לקבל את הפטורים המגיעים בהתאם לחוק.

גובה הפטור מושפע מפרמטרים רבים כגון משיכת פיצויים פטורים בעבר, היוונים שבוצעו בעבר ו/או מעוניינים לבצע בעתיד.

החזר מס על רווחים מפקדונות ופוליסות חיסכון

גמלאים זכאים להטבות מס על רווחים וריביות מניירות ערך, פיקדונות וחסכונות. חוק מס הכנסה מעניק לכל אדם שנולד לפני 01.01.1948 הטבת מס שהינה פטור ממס מריבית. יש לציין שבפועל מס הכנסה מעניק את ההטבה גם לילידי 1948 דהיינו נולדו לפני 01.01.1949 (סעיף 125 ד).

הפטור השנתי המקסימלי מההכנסות מריבית הינו בגובה 14,520 ₪ נכון לשנת המס 2023. במידה ושני בני הזוג זכאים להטבת המס, הפטור השנתי יהיה בגובה 17,760 ₪.

יש לציין שהטבת המס ע"פ סעיף 125ד רלוונטית על הכנסות מריבית בגין תוכניות חיסכון ופיקדון בנקאי או רווחים מפוליסות חיסכון אשר מנוהלות בחברת ביטוח.

החזר מס מפעילות בשוק ההון

כל אדם שיש לו פעילות בשוק ההון ונוצרו לו במהלך השנים הפסדים בגין מכירת ניירות הערך זכאי בסבירות גבוהה להחזר מס בין היתר מהסיבות הבאות:

  1. החוק מאפשר לקזז הפסדים שנוצרו מפעילות בשוק הון כנגד רווחים מניירות ערך שנוצרו במהלך השנה. במידה ולא נוצרו הפסדים בשנה השוטפת יועברו ההפסדים לשנים הבאות ויקוזזו כנגד רווחים עתידיים ללא מגבלת זמן.
  2. ניתן לבצע קיזוז הפסדים כנגד מס שבח ו / או אופציות ממקום העבודה במסלול רווח הון.

המיסוי בגין פעילות בשוק ההון הוא בשיעור של 25% על רווח ההון הריאלי או 15% באם מדובר על נייר ערך שאינו צמוד.אך אדם שמלאו לו 60 שנה בשנת המס יכול לנצל את מדרגות המס לפנסיונרים שהינן הנמוכות ביותר, בגין הרווחים מפעילותו בשוק ההון למרות שאין זו הכנסה מיגיעה אישית.

החזר מס ע"י קיבוע זכויות​

תהליך קיבוע זכויות במסגרת סעיף 9א לפקודת מס הכנסה מאפשר להנות מהטבות מס משמעותיות ובניהן הפחתה של חבות המסעל הקצבה החודשית.

הליך זה אפשרי רק למי שהגיע לגיל הפרישה הקבוע בחוק ומקבל קצבה בפועל.

הפטור לא מעודכן אוטומטית מבלי שהוגשה בקשה מסודרת לרשויות המס וניתן לראות כי פורשים רבים ובעיקר כאלו שהחלו לקבל קצבה לפני גיל הפרישה לא ביצעו קיבוע זכויות ולכן לא מקבלים את ההטבות המגיעות להם.

בבדיקה קצרה, אוכל לראות אם ביצתם קיבוע זכויות או לא ובהתאם לכך להגיש בקשה לפטור ממס הכנסה עבור תשלומי הפנסיה החודשית.

ברוב המקרים, ניתן לקבל החזר מס בגין השנים החולפות ובכך לקבל החזר מס משמעותי!

בואו לבדוק שגם לכם מגיע החזר מס

אני כאן בשבילכם.

דילוג לתוכן