תכנון פיננסי ופנסיוני

מטרת התכנון הפיננסי היא לבצע התאמה בין הנכסים הפיננסים הקיימים במשק הבית לבין הנכסים הפנסיונים ארוכי הטווח.

הצורך בהתאמה נובע מההבדלים בין מוצרי ההשקעה במס' פרמטרים:

  • מעמד המיסוי של כל אפיק והטבות המס שניתן לקבל בכל אחד מהם.
  • סוג אפיקי ההשקעה (כספי פיצויים, כספי תגמולים, השתלמות, השקעות פרטיות, נדל"ן וכ"ו).
  • טווחי ההשקעה.
  • רגישות המשקיע לסיכוני הון.
  • מטרת החיסכון – שמירה על רמת חיים, חסכון לדירה, לימודים, ירושה וכו'.
  • פיזור להשקעות אלטרנטיביות כגון נדל"ן, אשראי וכו'.
  • גידור העתודות הפיננסיות ע"י רכישת כיסויי ביטוח מותאמים .
תכנון מס וטווח השקעה

קופות גמל וקרנות השתלמות שנצברו במהלך השנים, ברובן, פטורות ממס רווחי הון בעוד ששאר האפיקים הפיננסיים הפרטיים (תיקי השקעות, חסכונות, נ"יע וכו') חייבים במס שנע בין 15% -25% מרווחי ההון.

על מנת לחסוך בתשלומי המס בטווח הארוך יש להביט על תיק ההשקעות הכולל ולבצע חלוקה של הסיכונים בהתאם לאופי המיסויי של כל אחד מאפיקי ההשקעה.

כלומר, יש להקטין את החשיפה למניות באפיקים הפרטיים החייבים במס רווחי הון ובמקביל להגדיל את החשיפה למניות באפיקים הפטורים ממס רווחי הון.

החשיפה למניות הכוללת תישאר דומה אבל בזכות תכנון נכון , רכיב המניות בעל הסיכון הגבוה ביותר, שעד היום היה חייב ב25% מס רווחי הון, יהיה פטור ברובו ממס עקב השקעתו דרך מוצרי הגמל וההשתלמות.

חלק גדול מהחוסכים לא מפעיל שיקול דעת ובוחר במסלולי השקעה ברירת מחדל (סיכון בינוני) בכל המוצרים, חשוב לזכור שהדגש העיקרי הוא לבחור בצורה מושכלת את רמת הסיכון בהתאם לטווח ההשקעה ואופי המוצר.

כמובן שכל מקרה לגופו וחשוב להתייעץ עם בעל רישיון פנסיוני.

כיום, ניתן לקבל את המידע הפנסיוני בצורה קלה ופשוטה באמצעות אתר המסלקה הפנסיונית של משרד האוצר.

בעזרת כמה צעדים פשוטים אוכל להעניק לכם תמונת מצב עדכנית ומקיפה, אבדוק איך ניתן לייעל את התיק ואבנה לכם תכנית פעולה מסודרת.

רוצים לדעת יותר בנושא פיננסי ופנסיוני?

אני כאן בשבילכם.

דילוג לתוכן